Linda Vejedal förstärker det pedagogiska arbetet inom Nordic International School

news

2021-09-06, 07:50

Watma Education fortsätter att växa och förstärker nu den centrala Verksamhetsutvecklingsfunktionen med Linda Vejedal som ska arbeta med att stötta grundskolorna inom Nordic International School med pedagogiska frågor.

Linda Vejedal arbetade tidigare som lärare i åk 5-6 på Nordic International School i Karlstad och har även haft ett centralt försteläraruppdrag under de senaste två åren.

Det hon ser fram emot mest i sin nya roll är inspirerande lektionsbesök och samtal.

– Jag hoppas kunna bidra med att stötta läraren i det starka klassrumsledarskapet, vara ett bollplank och att tillsammans med pedagogerna hitta nya verktyg för att säkerställa en lugn och trygg lärmiljö i enlighet med konceptet, säger Linda Vejedal.

Hon tycker att Nordic Internationals koncept speglar hennes syn på hur en lärmiljö skall vara.

– När man arbetar tillsammans blir man goda ambassadörer för konceptet och då kan man göra skillnad i elevernas akademiska progression.

Linda Vejedal är utbildad lärare och förskollärare samt diplomerad coach.