NIS Norrköping flyttar till nya lokaler

pressrelease

2019-01-09, 08:00

Sommaren 2019 flyttar Nordic International School till Dragsgatan 7, cirka 600 meter från skolans nuvarande lokaler på Kvarngatan. Det här innebär att man inte går vidare med lokaliseringen i Smedby utan lokalerna på Dragsgatan kommer vara skolans långsiktiga lokalisering.

Det finns flera anledningar till att man väljer att omlokalisera skolan till Dragsgatan:

  • Utemiljön är väsentligt bättre. Det kommer iordningställas en skolgård i direkt anslutning till skolan och det finns även grönområden i skolans absoluta närområde.
  • Matsal och specialsalar finns i skolan vilket gör att man kan utnyttja skoldagen mer effektivt.
  • Lokalerna är större, bland annat finns det en stor elevkafeteria och större gemensamma ytor på de olika våningsplanen.

Lokalerna används idag som gymnasieskola och kommer genomgå renoveringar innan tillträdet i augusti. Gymnasieskolan kommer flytta merparten av sin verksamhet till lokalerna på Kvarngatan.

– För oss är det viktigt att hitta en långsiktig lösning på lokalfrågan och vara tydliga med den så att vårdnadshavare kan ta med detta i deras beslut om sina barns återstående tid i grundskolan. Jag är väldigt glad över detta beslut och är övertygad om att lokaliseringen till Dragsgatan kommer innebära att skolan kan fortsätta utvecklas framöver, säger Ms Louise Jonshagen, rektor på Nordic International School.

Den 17 januari mellan kl 18:00-20:00 håller man ett informationsmöte om de nya lokalerna och antagning till hösten 2019 dit alla som är intresserade är välkomna. Mötet äger rum i skolans nya lokaler på Dragsgatan 7 i Norrköping.