Nordics första nior får bra studieresultat (Norrköping)

pressrelease

2019-02-14, 08:00

Nordic International School Norrköping släpper i vår ut sina första 9:or. När betygen sammanställdes innan jul stod det klart att 9:ornas höstbetyg har ett meritvärde på 257 poäng. Jämfört med de andra skolornas vårbetyg 17/18 ligger NIS Norrköping 3:a i kommunen på meritvärdet.

Norrköpingsskolor med 9:or 17/18 i fallande meritvärdesordning med NIS Norrköpings meritvärde i höstbetygen 2018

Källa: Skolverket Siris

“Jag är väldigt stolt över det arbete som elever och personal har gjort för att åstadkomma detta resultat. Efter att ha analyserat ämnesbetygen noga kan jag konstatera att samtidigt som vi har konkurrenskraftiga betyg i sex ämnen så ”underpresterar” vi lite, förhållande till våra bästa konkurrenter, i sex ämnen, som vi måste satsa extra på under vårterminen”, säger Ms Louise Jonshagen, rektor på Nordic International School i Norrköping.

I förhållande till det höga meritvärdet är Nordic Internationals höstbetyg höga i Bild, Matematik, Musik, Biologi, Geografi och Svenska samtidigt som de ser ut att vara för låga i Idrott och hälsa, Religionskunskap, Hem och konsumentkunskap, Fysik, Kemi och Historia.