Toppbetyg för årets 9:or vid Nordic International School Norrköping

pressrelease

2020-06-11, 08:00

Med ett meritvärde på 262,4 poäng och 89 procent elever behöriga till gymnasieskolan ser Nordic International School ut att betygsmässigt placera sig bland topp-3 av alla Norrköpings grundskolor.

Betygsutfallet för de elever som våren 2020 går ut årskurs 9 från Nordic International School Norrköping är med 262,4 poäng en bra bit högre än genomsnittet för Norrköpings samtliga grundskolor som var 225,3 poäng (våren 2019 enligt senast tillgängliga officiella statistik från Skolverket). I Sverige som helhet var genomsnittligt meritvärde för avgångseleverna (årskurs 9) 229,8 poäng (våren 2019).

Andelen elever vid Nordic International School Norrköping som går ut med behörighet till gymnasieskolan är 89 procent, vilket är i nivå med genomsnittet i kommunen och högre genomsnittet i riket på 84,3 procent (2019). Andelen elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen är 74 procent, vilket är högre än kommunens genomsnitt på 73,5 procent, men lägre än genomsnittet i riket 75,5 procent (2019).

– Jag är väldigt stolt över att årets 9:or vid Nordic International School betygsmässigt placerar sig bland topp-3 bland skolorna i Norrköping. Det är ett resultat av elevernas hårda arbete med stöd av duktiga lärare och ett arbetssätt med tydligt fokus på kunskapsutveckling och ordning och reda, säger Samuel Ekeblom, rektor vid Nordic International School Norrköping.

Betygsresultat* (Skolverket/Siris) Typ av huvudman Antal elever Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen Andel (%) behörig yrkesprog. Genomsnittligt meritvärde (17)
Jönsbergska Idrottsskolan Enskild 52 100,0 100,0 272,6
Kunskapsskolan Norrköping Enskild 137 91,2 94,2 271,6
Nordic Nkpg (2020) Enskild 27 74 89 262,4
Hultdalsskolan Kommunal 119 81,5 85,7 252,2
Borgsmoskolan 2 Kommunal 23 87,0 ~100 249,8
Enebyskolan 2 Kommunal 83 80,7 84,3 249,7
Johannesskolan Nkpg Kr Sk Enskild 21 66,7 71,4 239,2
Rudolf Steinerskolan, gr Enskild 21 81,0 ~100 230,5
Erlaskolan Norrköping Södra Enskild 48 75,0 81,3 227,9
Nkpgs kommun, genomsnitt Samtliga 73,5 80,8 225,3
Mosstorpsskolan 2 Kommunal 89 86,5 89,9 224,4
Råsslaskolan 1 Kommunal 94 85,1 86,2 224,4
Erlaskolan Norrköping Östra Enskild 52 76,9 ~100 219,8
Prolympia, Norrköping Enskild 101 79,2 88,1 218,0
Ektorpsskolan 1 Kommunal 114 65,8 77,2 216,8
Djäkneparksskolan 1 Kommunal 129 63,6 73,6 214,5
Klingsborgsskolan 1 Kommunal 71 67,6 76,1 213,3
Enebyskolan 1 Kommunal 39 56,4 64,1 205,9
Hagaskolan 1 Kommunal 102 48,0 62,7 204,1
Vikbolandsskolan 1 Kommunal 56 66,1 78,6 200,8
Vittra Röda stan Enskild 21 81,0 ~100 200,2
Borgsmoskolan 1 Kommunal 46 65,2 69,6 200,1
Navestadsskolan 2 Kommunal 127 57,5 67,7 189,8
Stegehus Waldorfskola Enskild .. . . ..

*Den jämförande statistiken avser utfall VT19 eftersom utfallet för VT20 ännu inte publicerats i Skolverkets databas.