Du som bor i Täbys kommun

Om du har barn som ska börja årskurs 7:

Vårdnadshavare till elever i blivande årskurs 7 som önskar börja på Nordic International School Täby behöver logga in via www.mittskolval.se och där välja Avstå skolplacering.

Om du har barn som ska börja årskurs 4-6:

Vårdnadshavare till elever i blivande årskurs 4-6 använder sig av denna e-tjänst för att meddela utflyttning av kommunal grundskola: https://ext.ystad.se/s/utflyttning