Skolhuset och området

Nordic International School planerar för en ny grundskola i Täby. Skolan kommer att finnas i nyrenoverade lokaler på Kanslihusgränd 8 i närheten av Hägernäsbadet, två minuter från buss 604. Runt skolbyggnaden finns en fantastisk utomhusmiljö med stora ytor för rast och roliga aktiviteter under och efter skoldagen.

Historia

Skolområdet var under första halvan av 1900-talet hem för Roslagens flygflottilj som också gått under namnet F2 Hägernäs. Härifrån bedrev Flygvapnet marinspaningar och här utbildades värnpliktiga och officerare. Flygflottiljen var den enda i Sverige som inte hade en start- och landningsbana för planen. Närheten till vattnet gjorde att man i stället kunde rulla pontonflygplanen rakt ut i vattnet från hangarerna. En av hangarerna har bevarats och renoverats för användning som parkeringshus för bilar.

Den gula stora huvudbyggnaden blir vårt skolhus. På nedre planet i byggnaden kommer vår matsal att finnas där skollunchen lagas av oss från grunden. Framför byggnaden, ner mot vattnet, kommer planeras en skolgård med gott om plats för rast med lek och återhämtning. Vid sidan av skolhuset finns ett skogsparti som skärmar av trafik och omliggande bostadshus. På området finns också tillgång till fler byggnader som kommer att tas i bruk och bilda vårt campus vartefter skolan växer.

Den snart 100-åriga gula byggnaden som blir vårt skolhus, var under många år kanslihus för militärerna. Inför skolstart kommer huset att renoveras för att möta de krav som en modern skola ställer.

Närheten till Hägernäsbadet ger möjlighet till roliga idrottsaktiviteter året om och bad under den varma delen av året.