Tillsynsbeslut gällande skoluniform på Nordic International School Norrköping

pressrelease

2017-12-04, 08:00

Skolinspektionen har idag utfärdat ett föreläggande (Dnr 401-2017:7883) som innebär att Nordic International School i Norrköping inte skulle tillåtas fortsätta med skoluniform.

I beslutet hänvisar inspektionen till den nationella läroplanen och skolans värdegrund. Man menar att kravet på att skolans verksamhet ska utgå ifrån demokratiska värderingar står i strid med våra ordningsreglers krav på skoluniform.

Vi har noterat Skolinspektionens beslut. Ordningsregler fastställs enligt skollagen av rektor och elevråd. Jag avser därför att ta upp en diskussion med skolans rektor och elevråd för att se om Skolinspektionens beslut leder till att ordningsreglerna behöver ändras. Men eftersom jag har haft en omfattande dialog inte bara med rektor och elevråd i den här frågan utan med alla elever och föräldrar i skolan så vågar jag påstå att stödet för skoluniform är närmast totalt. Vidare anser vi att vårt krav på skoluniform är helt i överensstämmelse med skolans värdegrund, säger Christine Karmfalk, VD för Nordic International School.

Vi är många som varje dag kämpar för att skapa ordning och reda i skolan, så att eleverna kan fokusera på undervisningen och sitt lärande. Det är beklagligt att landets skolmyndigheter inte stödjer oss i det arbetet, säger Christine Karmfalk.

Bakgrund: Våra elever får varje år gratis tre pikétröjor, en skjorta, inneskor samt en cardigan från skolan. Den feedback vi fått från skolans elevråd är väldigt positiv till skoluniform. Eleverna menade att det finns ingen press att klä sig på ett visst sätt, att man inte blir dömd eller utfryst utifrån sin klädsel och att alla nu måste anstränga sig för att lära känna varandra genom att prata snarare än att bedöma varandra efter klädernas utseende.

För ytterligare information:

Christine Karmfalk, 070-261 12 44
Erik Ramberg, 072-167 30 01